Qui som?

Junta Islàmica Catalana (JIC) és una entitat religiosa inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia. Composta majoritàriament per ciutadans catalans que s’han reconegut com a musulmans, la JIC va ser fundada l’any 2004 amb l’objectiu de promoure el moviment dels musulmans a Catalunya, i desenvolupar en aquesta Comunitat Autònoma la Llei de l’Acord de Cooperació signada entre l’Estat Espanyol i la CIE l’any 1992, una Llei que recull els drets que la Constitució reconeix als ciutadans de confessió musulmana.

Els objectius generals de la JIC són els següents:

  • Normalitzar la pràctica de l’islam a Catalunya, com una opció espiritual més dins l’espai laic.
  • Contribuir a la consolidació d’una societat plural, dintre d’un consens de valors. La igualtat de drets en matèria religiosa és un dels pilars de tota societat que es reclami democràtica.
  • Donar lloc a l’emergència d’un moviment de musulmans/es catalans/es que ajudi a l’emancipació de la comunitat islàmica de Catalunya de models estrangers (intents de control ideològic per part de països on predomina un islam patriarcal i totalitari).
  • Potenciar la interacció dels musulmans/es amb la societat civil (ONG’s, fundacions, universitats, mitjans de comunicació, món empresarial, joventut, etc).

Des de la JIC desitgem un islam democràtic per a Catalunya, que respecti els principis bàsics del consens constitucional en què es basa la nostra democràcia: laïcisme, drets humans, valors socials i ecològics, igualtat de gènere, etc. Volem un islam català per a Catalunya, realitzar una tasca de fons per la integració, que tingui molt en compte les expectatives de les segones i terceres generacions de musulmans/es immigrants.