Archive for the ‘III Congrés Feminisme Islàmic’ Category

El Tercer Congrés Internacional de Feminisme Islàmic estarà centrat en la problemàtica de les dones musulmanes en l’era de la globalització, enfrontades a una doble opressió: econòmica (neoliberalisme) i política (fonamentalisme religiós). S’analitzaran les respostes des del feminisme islàmic a aquesta situació, i la seva contribució a la construcció d’una societat civil planetària, basada en […]